Στον σύγχρονο καπιταλισμό και ειδικά στο πεδίο των περιφερειακών ‘’ολοκληρώσεών’’ του όπως η ΕΕ,  αποτελεσματική ‘’δημόσια’’ διοίκηση σημαίνει όλο και πιο ξεκάθαρα επιχειρησιακή διοίκηση, με όρους αγοράς, ελέγχου από άβατα υπερεθνικά κέντρα και αντιμετώπιση των πολιτών ως υπηκόων και πελατών που οφείλουν τη δόση τους.  Ο υπερεθνικός καπιταλιστικός εκσυγχρονισμός  περιορίζει το ρουσφέτι ή τη διαφθορά του τοπικού κομματάρχη ή κυβερνήτη, όχι για να την καταργήσει, αλλά για να τη μεταφέρει στην αυλή του …αυτοκράτορα, που είναι πολύ μακριά για να  έχει και ‘’υποχρεώσεις’’.

Leave a Reply

Your email address will not be published.