Αν και ο όρος “κομμουνισμός” μπορεί να αναφέρεται σε συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα, στον πυρήνα της, ο κομμουνισμός είναι μια ιδεολογία της οικονομικής ισότητας με την κατάργηση της ιδιωτικής περιουσίας.

Οι πεποιθήσεις του κομμουνισμού, με πιο γνωστή την εξέφρασε ο Καρλ Μαρξ, το κέντρο για την ιδέα ότι η ανισότητα και δυστυχία είναι αποτέλεσμα του καπιταλισμού. Κάτω από τον καπιταλισμό, ιδιώτες επιχειρηματίες και εταιρείες όλα τα εργοστάσια, εξοπλισμό και άλλους πόρους που ονομάζεται “τα μέσα παραγωγής.”Αυτοί οι ιδιοκτήτες, σύμφωνα με το Κομμουνιστικό δόγμα, μπορούν στη συνέχεια να εκμεταλλευτούν τους εργαζόμενους, οι οποίοι αναγκάζονται να πουλήσουν την εργασία τους για μισθούς.

Leave a Reply

Your email address will not be published.