Η Αριστερά, στην πολιτική, είναι το τμήμα του πολιτικού φάσματος που σχετίζεται γενικά με την ισονομία και δημοφιλείς ή ελέγχου από το κράτος των μεγάλων ιδρυμάτων της πολιτικής και οικονομικής ζωής. Ο όρος χρονολογείται από το 1790s, όταν στο γαλλικό επαναστατικό κοινοβούλιο, το σοσιαλιστικό εκπροσώπους κάθισε στο προεδρεύων αξιωματούχος έχει απομείνει.

Οι αριστεροί τείνουν να είναι εχθρικό προς τα συμφέροντα των παραδοσιακών ελίτ, συμπεριλαμβανομένων των πλουσίων και των μελών της αριστοκρατίας, και υπέρ των συμφερόντων της εργατικής τάξης (βλέπε προλεταριάτου). Τείνουν να θεωρούν την κοινωνική πρόνοια ως τον πιο σημαντικό στόχο της κυβέρνησης. Ο σοσιαλισμός είναι ο αριστερός στην ιδεολογία, στις περισσότερες χώρες του κόσμου * ο κομμουνισμός είναι μια πιο ριζοσπαστική αριστερή ιδεολογία.

Leave a Reply

Your email address will not be published.